8. domobranska pukovnija Rijeka

0
687

Odlukom predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika OS RH dr. Franje Tuđmana  03. kolovoza 1992. godine ustrojena je 8. domobranska pukovnija.

Temelj formiranja pukovnije su pripadnici NZ i razvojačeni pripadnici brigada ZNG. Zapovjedni kadar čine dočasnici i časnici koji su nikli tijekom Domovinskog rata iz ratnih postrojbi ZNG kao što je 111. brigada HV, 128. brigada HV, 118. brigada HV te ostalih postrojbi HV. Postrojba je odmah ustrojena kao operativna postrojba, koja se popunjava sa područja Rijeke i Opatije i djeluje na Ličkom bojištu.

Postrojba je angažirana na cjelokupnom Ličkom ratištu na prostoru od Kapele pa do Velebita. Po dolasku na l.ičko ratište postrojba izvodi borbena djelovanja na prostoru Brinja, sa zadaćom spriječavanja prodora neprijatelja i izbijanja na prometnicu Karlovac – Ogulin – Senj.

Zadaće su izvršene besprijekorno u teškim uvjetirna zime i snijega ( otežane opskrbe postrojbe ), uz veliku požrtvovnost svih pripadnika postrojbe, a posebice inženjerije i logistike.

Dana 1. svibnja 1995. godine sa započinjanjem operacije “Bljesak” pukovnija sa ostalim postrojbama ZP Gospić izvodi napadna djelovanja na prostoru Perušića.

1995. Izvidnici 8. DOP pred Oluju

Postrojba ulazi u međuprostore i zauzima strateške položaje te tom prilikom dolazi do pogibije jednog  pripadnika i težeg ranjavanja trojice pripadnika izvidačkog voda. Sve zadaće postavljene pred postrojbu izvršene su besprijekorno i u zadanim rokovima.

Tijekom operacije “Oluja” postrojba je po prvi put mobilizirana i djeluje u cijelosti. Postrojba djeluje na dva različita pravca, u području Medačkog Džepa i na  prostoru Turjanskog polja, Gornjih Vrhovina i Plitvičkog Ljeskovca. Zadaća postrojbe bilo je vezivanje neprijateljskih snaga na prostoru Medačkog džepa i brzog prodora ka Plitvičkom Ljeskovcu, te produženje borbenih djelovanja ka državnoj granici. Postrojba se zaustavlja na državnoj granici u području Donjeg Lapca – Doljani, uzduž rijeke Une.

U silini napadnih djelovanja, nažalost, i živote su izgubila tri pripadnika pukovnije.

Za Božić 1995. pukovnija se premješta u Rijeku i nakon razvojačenja postrojbe u njoj ostaje djelatno jezgro stalno angažirano na posebnom, vojnom  i stručnom usavršavanju kao i izobrazbi svog pričuvnog sastava s osnovnim ciljem – uvijek biti sprernan za korak ispred protivnika, a na ponos svome narodu.

Zapovjednici pukovnije. bili su

• Ivan Juričić

• Ivan Nekić

• Tomo Došen.

Izvor: MORH

Prethodni članak263. izvidničko diverzantska satnija Rijeka
Sljedeći članak255. satnija veze Rijeka