255. satnija veze Rijeka

0
799

Sukladno Zapovijedi NGS OS RH nadnevka 07. studenoga 1991. godine, ustrojena je četa veze Operativne zone Rijeka.

Postrojba je smještena i djeluje na području općine Rijeka, u surardnji sa općinskim sekretarijatom obrane Rijeka. Po napuštanju 13. korpusa bivše JNA preuzeo se kompletni sustav veza.

U početku rata postrojba je bila stacionirana u prostoru tek napuštene vojarne ‘Trsat”. Postavljeno je nekoliko kilometara telefonskih pravaca za vojarne u Rijeci te zapovjedništvo 0Z Rijeka. Ujedno je postavljen r radio sustav koji je postrojbama na terenu i s GSHV radio iz zgrade zapovjedništva OZ Rijeka. Počelo se sa RU20, a nedugo nakon toga stigle su donacije radio uređaja koji su odmah pušteni u rad (KENWOOD, SAILOR), što je omogućilo stalnu i neprekidnu vezu s GSHV i poboljšalo vezu s postrojbama u Lici.

Početkom 1992. godine dio postrojbe s uređajima odlazi u Zapovjedništvo Operativne grupe Lika, gdje na terenu povezuje postrojhe OZ i povezuje sa Zapovjedništvom OZ u Rijeci, te se na tom položaju izmjenjuje kompletan sastav postrojbe, koji je već bio dosta uvećan. Postrojba dobiva naziv “253. Samostalna satnija veze Operativne zone Rijeka”.

Krajem 1992. godine, rasformiranjem OG Lika, postrojba se vraća u Rijeku, a dio osoblja otišao je u Gospić, gdje su postavljene sve veze potrebite za ZP Gospić.

Odmah po određivanju lokacije ZP Gospić satnija veze je izmještena u selo Smiljan, blizu Gospića,  gdje ustrojava veze ZP sa podređenim postrojbama.  Kroz postrojbu je prošlo 9. generacija ročnog sastava HV. U vrijeme bojnih djelovanja satnija je radila na ispomoći postrojbi u boju, kako po zapovjedništvima istih, tako i po rovovima, bunkerima i zemunicama na crtama obrane i to u svim bojnim djelovanjima na području zone odgovornosti ZP Gospić.

Krajem 1994. godine, postrojba počinje s izmjenom telefonskih pravaca i postavljanjem samonosivih poštanskih telefonskih kabela, čime je osigurana veza i povećanje propusnosti telefonskih pravaca. Ujedno je osigurana kvalitetnija uporaba radio uređaja, repetitora i sl. Od početka 1995., godine sve veze u ZP su udvostručene, povučeni su novi pravci, tako da je do početka akcije “Bljesak” postavljeno preko 300 kilometara raznih žičnih veza, od Lipica, Glibodola i Konjske Glave, pa do Medaka i Velebita, što se u “Bljesku”, a i kasnije u “Oluji” pokazalo vrlo svrsishodno jer je kompletan sustav veza radio bez greške tijekom svih djelovanja. Tijekom tih djelovanja postrojba se selila i pratila ostale postrojbe na njihovom napredovanju u oslobađanju okupiranih područja, te odmah uspostavljala potrebite veze za postrojbe i ZP.

Tijekom rujna 1995. godine, postrojba seli u Udbinu otkuda i dalje obavlja zadate joj zadaće, kako za ZP, tako i za HVO u Bihaću, a i djeluje kao ispomoć 5. korpusu Amije BiH u njihovim djelovanjima.  Odmah nakon toga jedna grupa odlazi s 12. td na ispomoć Armiji BiH u Bosanki Petrovac, a zatim i u Sanski Most gdje zajedno djeluju na oslobađanju tog teritorija. Za to vrijeme postrojba seli iz Udbine u Korenicu. U studenom 1995. godine grupa pripadnika postrojbe odlazi u Osijek, gdje vrši pripremu i ustroj sustava veza cjelokupnog južnog sektora Osijeka.

Postrojba je u Korenici stacionirana do ožujka 1996. godine, kada se po Zapovijedi premješta u vojarnu “Draga” u Rijeci, gdje nastavlja svoj rad u mirnodopskoj formaciji, a ujedno i obavlja zadaće popravka telefonskih pravaca u ZP Knin, tj. u Svetom Roku.

Od 01. travnja 1996. postrojba mijenja naziv u 255. Satnija veze V. ZP OSRH

Zapovjednici postrojbe bili su:

• Štefan Vračko

 • Zlatko Martinčić

Izvor: MORH

Prethodni članak8. domobranska pukovnija Rijeka
Sljedeći članak12. topnički divizion Rijeka