Početkom agresije RH u okviru 0Z Rijeka u Rijeci se ustrojava izvidnička satnija. lako ustrojena 13. kolovoza 1991. godine službeni datum osnivanja je 15. prosinac 1991. godine.

Do preustroja OZ Rijeka djeluje kao pristožerna postrojba narečenog zapovjedništva, a ustrojavanjem ZP Gospić izmješta se u siječnju 1993. godine u Baške Oštarije. Po otpočinjanju operacije “Maslenica” postrojba je angažirana na Velebitu (Visočica) gdje djeluje zajedno sa pripadnicima SJP MUP-a RH. Završetkom operacije postrojba ostaje na Velebitu gdje formira motriteljsku postaju na kojoj se izmjenjuju pripadnici postrojbe.

U veljači 1993. godine postrojba prima 4. generaciju ročnih vojnika HV, odnosno svoju prvu generaciju te sa njima počinje intenzivnu obuku.

U mjesecu travnju postrojba osim već postojeće motriteljske postaje na Velebitu formira još dvije motriteljske postaje i to jednu na Lipovoj Glavici (okolica Perušića) i drugu na Zorišnjaku (okolica Otočca).

Postrojba izvršava klasične izvidničke zadaće u neprijateljskoj dubini.

U operaciji “Medački Džep” postrojba takoder sudjeluje i ostvaruje sve postavljene zadaće. Za istaći je da su u narečenoj operaciji svi časnici u postrojbi bili ranjeni.

1993. godine postrojba mijenja ime u 263. izvidničko diverzantsku satniju i u sektoru matične baze obučava i dalje ročne vojnike, a dio časnika i dočasnika sačinjava instruktorski tim koji obučava izvidnički organ ZP Gospić.

Početkom operacije “Bljesak” postrojba je angažirana u zoni odgovornosti ZP Gospić, a s ciljem odvraćanja pozornosti neprijatelja. Tijekom operacije zauzet je dominantan objekt Konjska Glava gdje postrojba drži odsutnu obranu i neprijatelju nanosi značajne gubitke

Do povijesne operacije “Oluja” postrojba obučava izvidnički organ ZP, a u samoj operaciji angažirana je na na glavnom pravcu napada GS HV (Glibodol – Lička Jasenica – državna granica) gdje učinkovito i na vrijeme ispunjava sve postavIjenc zadaće.

Za vrjerne operacije “Maestral” i “Južni potez” postrojba je angažirana u zapadnoj Bosni, a mjesecu listopadu izmješta se u istočnu Slavoniji, gdje je angažirana do potpisivanja Daytonskog sporazuma.

Novim vojno-teritorijalnim ustrojem OS RH postrojba se izmješta iz III. ZP Knin u V. ZP Pazin i mijenja ime u 268. satniju izvidničko diverzantsku.

Zapovjednici postrojbe bili su:

• Marin Lenac (izvidnička četa OZ Rijeka)

 • Gari Devčić (263. ids) i

• Ivica Štampar (263. ids).

Na ratnom putu postrojbe poginulo je 3, a ranjeno 14 pripadnika postrojbe.

Izvor: MORH

Prethodni članak155. brigada HV Crikvenica
Sljedeći članak8. domobranska pukovnija Rijeka