155. brigada HV Crikvenica

0
605

U rujnu i listopadu 1991. godine u skladu sa Zapovjedi OZ Rijeka, počele su intenzivne pripreme za organiziranje obrane RH te je sukladno tome i započela obuka pričuvnika evidentiranih pri Uredu za obranu Crikvenica. Po dobivenoj zapovijedi nadnevka 15. prosinca 1991. godine ustrojena je 155. brigada HV, u čiji sastav su ušle tri bojne koje su se popunjavale iz Ureda za obranu Crikvenica (1. i 2. pješačka bojna) i Opatija (3. pb). U periodu od 15. prosinca do 31. prosinca 1991. godine provedeno je intenzivno opremanje ljudstva, osiguranje naoružanja, streljiva i ostalih MS. Nadnevka 02. siječnja 1992. godine brigada je dobila zapovijed za odlazak u Liku na prvu crtu bojišnice. Na bojišnicu su upućene 1. pb Crikvenica i 3. pb Opatija te proveden razmještaj na području s. Brušane – Lički Novi – Trnovac. Zadaća je bila bojno osiguranje prve crte bojišnice, kao i nadzor cestovne komunikacije s. Brušane – Kariobag.

U mjesecu veljači 1992. godine brigadi se pridodaje jedna bojna iz sastava 111. brigade tj. 4 bojna 155. brigade, čime su je dvije satnije popunjavate iz Ureda za obranu Senj i jedna satnija iz Ureda za obranu Rab.

Zapovjednik brigade bio je Ivan Manestar.

Tijekom svog dielovanja brigada je uspješno izvršila sve dobivene zadaće, a ista je bila angažirana do 25. srpnja 1992. godine kada je i ukinuta.

Izvor: MORH

Prethodni članakSiniša Posarić: VIKTOR CAR EMIN I NAŠA (NE)SLOGA
Sljedeći članak263. izvidničko diverzantska satnija Rijeka