128. brigada HV Rijeka

0
943

Temeljem zapovijedi Vrhovnog zapovjednika 22. listopada 1991. godine od postojećih pridodanih postrojbi TO ustrojava se 128. brigada. Postrojba je za prvu zadaću imala  spriječavanje eventualnog neprijateljskog helikopterskog desanta na području Grobničkog polja, spriječavanje spajanja delničkog i riječkog garnizona bivše JNA za čiju je provedbu 3. listopada 1991. godine mobilizirana 3. bojna. Zadaću je obavljala do 12. listopada 1991. godine kada se osigurava mobilizacija 2. Bojne- 24. listopada 1991. godine.

Istodobno sa početkom povlačenja JNA sa prostora Primorsko-goranske županije novo ustrojena postrojba se mobilizira i pored narečenih zadaća dobiva i zadaću blokade te osvajanja vojarni “Trsat” i “Katarina” u Rijeci.

U to doba blokadom i osvajanjem skladišta u DelnIcama postrojba se dodatno opskrbljuje sa streljivom i opremom.

Eskalacijom sukoba i sve složenijom situacijorn na Ličkom ratištu postrojba se u razdoblju od 03. do 07. prosinca 1991. godine po zapovijedi Zapovjednika OZ Rijeka izmješta sa područja Rijeke na Ličko ratište. Postrojba se razmješta u širem području Perušića. Treća bojna pridodaje se 118. brigadi i sa istom vrši obranu na položajima obrane grada Gospića 1., 2. i 4. bojna 128. brigade drže crtu obrane grada Perušića. Lijevo Šiljevača – zs Ličko Lešće, desno Lipova Glavica – Marina Glava.

Tijekom prosinca 1991. i siječnja 1992. g. postrojba trpi žestoke napade srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije pri čemu ima prve gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkih sredstvima, a poglavito 2. pješačka bojna koja je nakon početnih djelovanja pretrpila najveće gubitke i poradi toga i malog brojnog slanja 4. pb se tijekom veljače preustrojavaju i od 2. pješačke bojne i 4. pješačke bojne ustrojava se 2. pješačka bojna koja nastavlja s djelovanjem. Tako ustrojena 128. brigade HV vrši obranu dodijeljenog područja do 17. srpnja 1992. godine kada se postrojba demobilizira.

Ostaje aktivan dio Zapovjedništva koji vrši popunu postrojbe i brine o borbenoj spremnosti postrojbe u pričuvi. Sukladno planu angažiranja poslrojbi ZP Gospić 1993. i 1994. je angažirana po jedna boj. 128. br sa pristožernim postrojbama na Ličkom bojištu.

Postrojba sudjeluje u operaciji “Bljesak”, ima zadaću zauzeti položaje dostignute tijekom akcije “Medački Džep-93”.

Zapovjedništvo sudjeluje u pripremi i planiranju vojno redarstvene operacije “Oluja”. Za vojno redarstvenu operaciju “Oluja” postrojba se u potpunosti mobilizira u Rijeci i izmješta u šire područje Ličkog Lešča i sela Ramljani i provodi  pripreme za provedbu zadaće na  zadanom pravcu napada.

U vojno redarstvenoj operaciji postrojba uspješno probija p/c neprijatelja i vrši napad smjerom s. Ramljani – Trnovac – Korenica, 06. kolovoza 1995. oslobađa Korenicu.  Po izvršenju bliže zadaće postrojba dobiva zadaču izbijanja na državnu granicu RH što uspješno odrađuje i 09. kolovoza izbija na državnu granicu u području sela Nebljusi.

Po izvršenju zadaće postrojba dobiva novu zadaću držanja prednje crte u zapadnoj Bosni u području Drvara.

Zapovjedništvo i jedna bojna u okviru taktičke skupine ZP Gospić sudjeluje u pripremama za oslobađanje zapadne Slavonije.

Tijekom listopada 1995. cijela se postrojba demoblliztra osim dijela Zapoviedništva  koje u mirnodopskom stanju vodi sve potrebite radnje za održavanje potrebite b/s postrojbe. Preustrojem OS RH tijekom 1999. godine preustrojava se i 128. brigada. Preustrojem se ustrojava 637. br kojoj je okosnica 128. br i dijelovi 8. dp i 466. b PZO.

Postrojba tijekom svog postojanja popunjavala se sa područja Rijeke. Opatije i Grobničkog polja.

Zapovjednici postrojbe bili su:

• Joko Đipalo i

• Miodrag Hećimović.

Tijekom borbenih djelovanja na oltar Domovine živote je položilo 26 pripadnika postrojbe, a 151 je ranjeno. Ukupno je kroz postrojbu bilo angažirano oko 9000 Riječana koji su dali nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju okupiranih dijelova RH.

Prethodni članakRiječki Pabirci VI. Prikaz drugog izdanja knjige Gjona Antonija „Tajanstveni morčići“
Sljedeći članakPabirci 7. Statut bratovštine Sv. Marije goričke