ČAKAVSKO NARJEČJE

0
OPĆI PODACIČakavsko je narječje jedno od tri osnovna narječja hrvatskogjezika. ČAKAVSKO NARJEČJE KAO KNJIŽEVNI JEZIK Čakavsko je narječje najstariji jezik hrvatske pismenosti, dobrim...