Cijena Galeba

Udruga Primorski Hrvat uključivala se u više navrata u raspravu o brodu Galeb. Premda cijela priča ima i politički/ideološki kontekst, nas prvenstveno zanima onaj vezan uz baštinu i financiranje. Držimo da Galeb nije dio riječke industrijske baštine, a novac uložen u njega umanjit će ulaganja u stvarnu riječku baštinu. Član Primorskog Hrvata Robert Orlović je … Nastavi čitati Cijena Galeba