Grad Sv. Vida na Rijeci u srednjem i ranom novom vijeku uz svoj službeni naziv kolokvijalno se još zvao Fiume ili Reka. Potvrdu tome imamo na poznatoj grafici Andreasa Trosta koja prikazuje Rijeku prije godine 1689., a koja je tiskana u Valvasorovom djelu Die Ehre des Herzogthums Krain. Na njoj se grad naziva Statt S. Veith ampflaum vulgo Fiume oder Reka.

No potvrde o dvojezičnosti i korištenju obaju inačica imena grada imamo i dva stoljeća ranije od Valvasorova djela, u drugoj polovini 15. st.

Hrvatsku inačicu imena nalazimo u listini od 17. svibnja 1477. kojom Dujam Frankopan u Ledenicama potvrđuje darovnicu Martina Frankopana Jurju Rečaninu iz Rijeke (Georgius Rezanin de Recha), svome familijaru. Listina je objavljena u: Thallóczy Lajos,  Barabás Samu, A Frangepán Család Oklevéltára, Codex Diplomaticus Comitum De Frangepanibus, druga knjiga: 1454-1527.,  Monumenta Hungariae Historica,  Diplomataria 38, Budimpešta, 1913., str. 140-141.

(https://core.ac.uk/download/pdf/35141102.pdf; original dokumenta dostupan na https://archives.hungaricana.hu/en/charters/206640/?list=eyJxdWVyeSI6ICJSZWNoYSJ9 )

Talijanska inačica imena pronađena je na zidnoj slici u klaustru bivšeg augustinskog samostana Sv. Jeronima u Rijeci. Slika prikazuje Raspeće s Bogorodicom, Sv. Ivanom i Sv. Marijom Magdalenom te prikazom klečećeg Sv. Jeronima. Prema svojim morfološkim karakteristikama, sustavu oštro lomljenih nabora karakterističnim za tzv. Knitterstil, možemo pretpostaviti kako je zidnu sliku izradila neka od kasnogotičkih kastavskih radionica koje su vodili Vincent i Ivan iz Kastva. Moguće je da je nastala osamdesetih godina 15. st. kada nastaje i kapela Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, mauzolej obitelji Rauber. U vrlo oštećenom i nečitkom natpisu koji se proteže u dva retka mogu se pročitati samo dvije zadnje riječi, koje najvjerojatnije označavaju provenijenciju naručitelja zidne slike: de Fiume.

Opisani spomenici rijetki su i vrijedni dokumenti koji nam potvrđuju da su uz službenu inačicu naziva grada u srednjem vijeku bili u upotrebi i kolokvijalni nazivi Reka i Fiume.

dr.sc.Željko Bistrović/Primorski Hrvat

Prethodni članakRiječki pabirci IV.: A lingua dolosa
Sljedeći članakCijena Galeba