Sopalj – Sv. Kuzam

Prostrana prapovijesna gradina na vrhu Sopalj između Dramlja i Triblja dominira Vinodolom. Na njenom sjevernom dijelu nalaze se ruševine male recentne  zavjetne kapele, podignute unutar ruševnih tragova veće srednjovjekovne crkvice Sv.Kuzme. Obilaskom ovog područja upravo u okolici Sv. Kuzme nailazi se na ulomke antičkih krovnih opeka, ali i kasnoantičkih amfora. Čini se da je crkvica bila podignuta unutar manje utvrde – nadzorne postaje, povrh drevne komunikacije koja je do nedavna bila vezom između priobalja i dijela Vinodola između Drivenika i Triblja. Sopalj ima više koncentrično postavljenih suhozidnih bedema, ali vanjski, polukružni zid sastoji se od kamena s tragovima morta, pa je očito ova gradina bila u kasnoj antici korištena kao povremeno refugijalno stanište.

Sličan refugijalno-nadzorni karakter sudeći po slučajnom nalazu vrhova željeznih strijelica mogla bi imati i vrlo lijepo očuvana prapovijesna gradina „Gračišće“ na istoimenom vrhuncu sjevernije od Soplja, a određene naznake kasnoantičke gradnje posjeduje i još sjevernije položen lokalitet na vrhu „Beč“ (u čakavskom govoru „beči“ su novčići, naziv potječe od, širom primorja u kasnom srednjem vijeku raširenih srebrnih bečkih pfeninga).

Drivenik

U blizini kasnosrednjovjekovnog kaštela – driveničke Gradine, na vršnom zaravanku izvan kaštela, ali i po obronku istočnije od utvrde, uočeni su skromni ulomci antičke keramike i opeka. Na ovom izuzetno povoljnom položaju u središtu vinodolske kotline do sada su otkriveni arheološki tragovi iz prapovijesnog i ranosrednjovjekovnog razdoblja, pa spomenuti sporadični tragovi antičkog porijekla samo potvrđuju kontinuitet naseljavanja Drivenika. 

Bašunje

            U blizini sela Bašunje, u gornjem dijelu vinodolske kotline, nedaleko vrela vode nalazi se lokalitet Grobišće. Po navodima starijih kazivača ovdje su kod kopanja vinograda otkrivane keramičke žare s pepelom. Obilaskom terena ustanovljena je devastacija lokaliteta, posebice zbog iskopa pijeska, a prema viđenim vrlo sitnim ulomcima keramičkih lonaca, prije će biti riječ o ranosrednjovjekovnim posudama, odnosno nažalost uništenom groblju iz ranosrednjovjekovnog doba.

Belgrad

U okolici crkve Sv.Marije Sniježne u Belgradu, kao i po gromačama u pozadini napuštenih kuća u istom naselju, nailazi se na ulomke antičkih amfora i opeka. Belgrad je priljubljen uz podnožje visokih litica, okrenut moru i suncu, pa je zasigurno bio naseljen i tijekom antičkog razdoblja, vjerojatno peregrinskim stanovništvom.

Prethodni članakBruno Angheben: Zavjetni hram na Kozali – dijaloški eklekticizam tridesetih
Sljedeći članakNovi impuls života: Kraj muka za Svetog Ivana Nepomuka