IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prikupljaju se osobne informacije radi obrade prijavnica za članstvo te radi pružanja informacija o radu udruge. Informacije se mogu prikupljati preko pisanih ili digitalnih prijavnica, telefonski, e-poštom. Od osobnih podataka prikupljaju se ime, adresa e-pošte, OIB, telefonski broj i druge informacije koje mogu doprinjeti kvalitetnijem uključivanju u rad udruge.

Osobni podaci članova udruge smatraju se povjerljivima, a koristiti će se u sljedeće opće svrhe ili bilo koje druge pravovaljane svrhe propisane nadležnim zakonom:

  • Procesiranje prijave ili pružanje traženih usluga;
  • Ispunjavanje zahtjeva za programom ili uslugama;
  • Poboljšanje usluga.

Informacije o radu i projektima će slati samo udruga Primorski Hrvat na e-poštu prema želji člana.

Ako član više ne želi primati elektronske obavijesti potrebno je da pošalje obavijest e-poštom ili telefonom.